Projecten

 

Internationaal

  
 • Organisation and advice Eur. Public Health Conference in Stockholm (EPH Conference Foundation)
 • Organisation and advice Eur. Public Health Conference in Vienna (EPH Conference Foundation)
 • Organisation and advice Eur. Public Health Conference in Milan (EPH Conference Foundation)
 • Organisation and advice Eur. Public Health Conference in Glasgow (EPH Conference Foundation)
 • Anti Microbial Resistance (Ministry of Health, Welfare and Sport in coop. with World Health Organisation) 
 • Organisation Eur. Public Health Conference in Brussels (EUPHA)
 • Advice reorganisation Conference Office Annual EPH Conferences (EUPHA)
 • Regional meeting on non-communicable diseases (WHO en Nivel)
 • Health Impact Assessment Conference: On the move (GGD Nederland in coop. with RIVM)
 • 44th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (RIVM)
 • National Cancer Control Programme (World Health Organisation in coop. with Ministry of Health, Welfare and Sport)
 • International Policy Dialogue: Health In All Policy (Ministry of Health, Welfare and Sport)
 • EUPHA Annual Conference (site inspection, coordination and advice ) - Graz.
 • Studytour Policy and Education (Nivel).
 • Studytour Océ Procamp.
 • EUPHA Annual Conference (site inspection, coordination and organisation Soros-project ) - Oslo.
 • First European Conference of Migrant Health (Erasmus University).
 • Doctors at Work, National Study II: The general practitioner on stage (Nivel).
 • Organisatie en begeleiding studytour Russische delegatie betr. project 'Support to Primary Health Care Strategy Development in the Russian Federation' in samenwerking met Europese Commissie, Min. v. VWS/Internationale Zaken en het Duitse Federale Ministerie van Gezondheid.
 • Conference of Directors of European Health Services/Public Health Research Institutes (Nivel).
 • EUPHA Annual Conference (site inspection, coordination and organisation Soros-project) - Rome.
 • Adept IV, Public Health in the Eurpean Union (Neth. School of Public and Occupational Health).
 • EUPHA Annual Conference (site inspection, coordination and organisation Soros-project/Open Society Institute participants) – Dresden.
 • Adept III, Public Health in the Eurpean Union (Neth. School of Public and Occupational Health).
 • WHO Sexual and Reproductive Health in C/E Europe.
 • EUPHA Annual Conference (coordination, site inspection and development guidelines) - Brussel.
 • EISS - meeting (European Influenza Surveillance Scheme) (Nivel).
 • Adept II, Public Health in the European Union (Neth. School of Public and Occupational Health).
 • Organisatie en begeleiding studytour delegatie uit Tadjikistan (Neth. School of Public and Occupational Health).
 • Peer review (Neth. School of Public and Occupational Health).
 • EUPHA Annual Conference (coordination) - Paris.
 • Adept I, Public Health in the European Union (Neth. School of Public and Occupational Health).
 • 16th Annual Meeting of the International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC, Trimbos-instituut)

 

Nationaal

   

 • Kijk, een gezonde wijk (Hogeschool Amsterdam, RIVM)
 • Jubileum bijeenkomst '50 jaar NSvG - 50 jaar spraakmakend' 
 • Startconferentie 'Alles is Gezondheid...', Nat. Programma Preventie (Ministerie van VWS)
  Naar toekomstgerichte organisatievormen in de eerstelijnszorg! (LVG)
 • Het Congres De Eerstelijns Verpleegkundige Praktijk (De Eerstelijns en Jan van Es Instituut)
 • Het Eerstelijns Substitutie Congres (De Eerstelijns en Jan van Es Instituut)
 • NHG-congres 2011: Als het kanker is .... bijzondergewone huisartsenzorg
 • Naar verankering van aktie (Nat. Actieprogramma Diabetes)
 • Invitational Conference Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijn
 • Invitational Conference Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (Min.v.VWS en Ver. Ned. Gemeenten)
 • Invitational Conference De Centrale Zorgverlener (Min.v.VWS, Coordinatieplatform Zorgstandaarden, Ned. Hartstichting, Platform Vitale Vaten)
 • Kolff 100 Congres (Nierstichting Nederland)
 • Het Eerstelijns Transparantie Congres (De Eerstelijns en Jan van Es Instituut)
 • Uitdagingen voor Kankerpreventie in Nederland (KWF)
 • NHG-congres 2010: Hink, stap, sprong; in beweging komen, in beweging blijven.
 • Nationaal Programma Kankerbestrijding: 'Kankerbestrijding in Nederland, de oogst van 5 jaar NPK' (Min. v. VWS)
 • Karakter op koers, koersen op kennis (kinder- en jeugdpsychiatrie)
 • Lustrumcongres Vereniging Huisartsenposten Nederland
 • De Gezonde Regio (Rivas, UVIT, Zorgbelang, De grote Rivieren, GGD-ZHZ, VOH)
 • Gezondheidszorg telt (Ministerie van VWS)
 • NHG-congres 2009: Ga voor Goud.
 • Zorgstandaard Depressie (Trimbos Instituut ism Min. v. VWS)
 • Zorgstandaard Kankerzorg (NFK, St. STG/Health Management Forum ism Min. v. VWS)
 • HKZ-kwaliteitsdagen
 • Nationaal Programma Kankerbestrijding: Kick-off meeting 'De oncologie van de toekomst' (Ministerie van VWS)
 • Afscheidssymposium en feest directie Nivel (Prof.Dr. J. van der Zee en Prof.Dr. J. Bensing)
 • NHG-congres 2008: Kijk op kids; huisarts kind & gezin
 • Congres 'Zorg op afstand' (ActiZ)
 • Congres 'De eerste lijn opnieuw bekeken'(Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde eerste lijn)
 • Conferentie De nieuwe praktijk 'Leefstijl en Bewegen' (Ministerie van VWS)
 • CaRe Onderzoeksschooldag 2008: Thema Langlopend Gezondheids(zorg) Onderzoek (Nivel)
 • Invitational Conference Zelfmanagement 'Handen aan het Stuur' (Ministerie van VWS
 • Nationaal Programma Kankerbestrijding 'Vluchten kan niet meer: de noodzaak van psychosociale zorg' (Ministerie van VWS)
 • Werkconferentie WMO - Huishoudelijke Verzorging en Toezicht (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
 • Nationaal Actieprogramma Diabetes (Ministerie van VWS)
 • Benchmarking in de Huisartsenzorg (Ministerie van VWS)
 • Bedrijvigheid in de zorg (Karakter, Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • NHG-congres 2007: De sPil in de zorg
 • Robuust in de praktijk (Robuust/Fast)
 • Erfgoed van de Oorlog (Ministerie van VWS)
 • Invitational Conference Ketenzorg en Toezicht (Inspectie voor de Gezondheidzorg)
 • Cam IT-dag, jaarlijks evenement
 • LOVE congres - Landelijk Overleg Versterking Eerste Lijn (Ministerie van VWS).
 • Robuust in de eerste lijn (regionale ondersteuningsstructuur Zuid Nederland)
 • NHG-congres 2006: Tussen toen en toekomst, over continuïteit in de huisartsgeneeskunde.
 • Congres Volksgezondheid en Toekomst Verkenning (VTV) en Zorgbalans (RIVM).
 • HKZ-kwaliteitsdagen.
 • Congres Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland 'Herkenbaar in beeld. De ontwikkeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie'.
 • Kick-off meeting 'Kijk op Diabetes' (Ned. Diabetes Federatie).
 • Fail to prepare is to prepare a failure - 2 (Ministerie van VWS)
 • NHG-Congres 2005: Het hart op de juiste plaats.
 • Werkconferentie Sterke Eerste Lijn (Ministerie van VWS)
 • Opening nieuwe Nivel-pand, Utrecht
 • Werkconferentie Medische Milieukunde (Ministerie van VWS en Ministerie van VROM)
 • HKZ Jubileum congres ' Succes Motiveert': de HKZ bestaat 10 jaar!
 • Diabetes Congres 'Kantelen en uitrollen' (Ministerie van VWS)
 • Verloskunde congres ( Nivel )
 • Public Health Forum
 • Verzekeraars debat
 • debat Monitoring implementatie gezondheidsbeleid
  • Economen debatten
 • Trimboslezing 2005: Culture and Psychiatric Diagnoses and Treatment: What are the necessary therapeutic skills? (nationale bijeenkomst, pres. door Arthur Kleinman) (Trimbos-instituut)
 • Slotcongres 'Gevlucht – Gezond? n.a.v. epidemiologisch onderzoek onder asielzoekers en vluchtelingen ( Nivel )
 • Invitational Conference: presentatie van de resultaten van de 'Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk' ( Nivel )
 • Werkconferentie: Bevordering doelmatig voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk ( Nivel )
 • Sociale Geneeskunde in de 21ste eeuw (Koepel Arts Maatschappij Gezondheid), advies en deelorganisatie
 • Trimboslezing 2004: Delinquency Prevention in a Mental Health Context (nationale bijeenkomst, pres. door Rolf Loeber) (Trimbos-instituut)
 • Zorg voor allochtonen, anders......! (Erasmus Universiteit)
 • Public Health Forum: Curatoriumdebat Investeren in Gezondheidskapitaal via Preventie loont (mmv DG, Ministerie van VWS)
 • De rookvrije werkplek (Stivoro)
 • Allochtoon, dus ongezond? (Erasmus Universiteit)
 • JGZ aan Zet (Ministerie van VWS)
 • Public Health Forum:
  • Workshop Gezondheidskapitaal
 • Hart voor uw kind - Rijks Vaccinatie Programma (Ministerie van VWS)
 • Trimboslezing 2003: De nieuwe psychose (Trimbos-instituut)
 • Je collega tegen het licht? Toetsen van reïntegratie activiteiten (Neth. School of Public and Occupational Health)
 • Conferentie Registratie, Monitoring en Electronisch Dossier (werkgroep POG, Ministerie van VWS)
 • Public Health Forum:
 • Economenpanel 1, 2, 3 en 4
  • Ketenzorg
  • Succesvolle Interventies
  • Journalisten Café
 • Dweilen èn de kraan dichtdraaien! Aanpak van psychische klachten in bedrijven (Neth. School of Public and Occupational Health)
 • Trimboslezing 2002: Een probleem van betekenis (Trimbos-instituut)
 • Met de psyche aan het werk; de WAO na Donner (Neth. School of Public and Occupational Health)
 • Tussen de Lijnen 2 (Trimbos-instituut/ Nivel )
 • Samen werkt beter; Huisartsen en bedrijfsartsen samen aan de slag (Neth. School of Public and Occupational Health)
 • Public Health is het stelsel (Public Health Forum)
 • Afscheidsconferentie Prof. Ton Casparie (Harmonisatie Kwaliteitsbeleid Zorgsector); Stimulansen voor Ketenkwaliteit
 • Bevordering Kwaliteit Paramedische Zorg (Nivel)
 • Jubileum bijeenkomst Landelijke Vereniging Gezondheidscentra
 • Referentiekader ( Nivel )
 • Leidschendamconferentie – Kwaliteit van Zorg (Zorgverzekeraars Nederland en Ned. Patiënten/Consumenten Federatie)
 • Preventie van RSI (Behavioural Medicine Federation)
 • Tussen de Lijnen 1, (Trimbos-instituut/ Nivel )